Κωδικοποίηση βασικών διατάξεων εργατικής νομοθεσίας:

Τόμος Α , έκδ. Β Θέματα: εργατικό δίκαιο, νυχτερινή εργασία, αργίες, ωράριο, υπερωρίες, εβγομαδιαία ανάπαυση, άδεια μισθωτού, μερική απασχόληση, άτομα με ειδικές ανάγκες, επιδόματα εορτών, απόλυση μισθωτού, συλλογικές διαπραγματεύσεις, διαιτητική απόφαση, συνδικαλιστικές οργανώσεις

Κοινωνική ασφάλιση: γενικές αρχές-βασικοί κανόνες: νομοθεσία, νομολογία ΣτΕ και διοικητικών δικαστηρ

Θέματα: δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλισμένος, σύνταξη, σύνταξη θανάτου, ασφαλιστικές εισφορές, ανάπηροι, εργατικό ατύχημα, νοσηλία, νοσοκομειακή περίθαλψη, Ι.Κ.Α, ασφάλιση ιεροψαλτών, συνταξιούχος εργαζόμενος, μερική απασχόληση, αναδρομική ασφάλιση, ναυτεργατικό, αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας

Εργατικαί διαδικασίαι: κείμενα νόμων-ερμηνεία-νομολογία

Θέματα: εργατικό δίκαιο, εργατικές διαδικασίες, εργατικά ατυχήματα, σωματεία

Δικονομία εργατικών διαφορών

Θέματα: εργατικό δίκαιο, ατομικό δίκαιο, εργατικό δικονομικό δίκαιο, εργατικές διαφορές, πολιτική δικονομία, πολιτικές διαδικασίες, απόδειξη, ενστάσεις, αποδεικτικά μέσα, ανακοπή ερημοδικίας, τριτανακοπή, έφεση, κατάργηση δίκης, περάτωση δίκης, ασφαλιστικά μέτρα 2 αντίτυπα

Εργατικό δικονομικό δίκαιο: συνδικαλιστικές οργανώσεις

Θέματα: εργατικό δίκαιο, συνδικαλισμός, προστασία, απόλυση, συγκριτικό δίκαιο, γενική συνέλευση συνδικαλιστών

Βασικά θέματα του δικαίου εργασίας

Θέματα: εργατικό δίκαιο, βασικά θέματα δικαίου εργασίας

Νομοθεσία εργατική και ασφαλιστική: εφαρμογή-νομολογία-ερμηνεία

Θέματα: εργατικό δίκαιο, ατομικό εργατικό δίκαιο, μισθωτός, ανήλικος εργαζόμενος, συνδικαλιστές, εργατικοό δίκαιο, μισθός, νυχτερινή εργασία, δικαιώματα εργοδότη, οικογενειακά βάρη, κοινωνική ασφάλιση, λογιστές, πρόσληψη μισθωτού, εβγομαδιαία ανάπαυση

Εργατικόν δίκαιον

Θέματα: εργατικό δίκαιο, σύμβαση εργασίας, λύση σύμβασης εργασίας, συλλογικές εργατικές διαφορές, διαιτητική απόφαση, εργατικές διαφορές

Συνδικαλισμός: συνδικαλιστικές οργανώσεις, προαστσία συμδικαλιστών, συνδικαλιστική δράση

Σειρά: Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου Θέματα: εργατικό δίκαιο, συλλογικό εργατικό δίκαιο, συνδικαλισμός, προστασία συνδικαλιστών

Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων και άλλα ειδικά θέματα

Περιέχει: εισαγωγή, μελέτες, νομολογία (ετών 1980-2001), νομοθεσία, υποδείγματα, Θέματα: εεργατικό δίκαιο, ατομικό εργατικό, εργαζόμενοι, υγιεινή και ασφάλεια, εργατικό ατύχημα, οικοδομικές εργασίες, ιατροί εργασίας, άδεια μισθωτού, ανάπηροι, οικογενειακά επιδόματα, οικιακός βοηθός

Εργατική νομοθεσία: πλήρης ανάλυσης όλων των θεμάτων του εργατικού δικαίου

Θέματα: εργατικό δίκαιο, ατομικό εργατικό δίκαιο, σύμβαση εργασίας, μισθός, λύση, εργαζόμενη γυναίκα, κοινωνική ασφάλιση, παλαιοί πολεμιστές

Επίτομο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

Β έκδ. Θέματα: εργατικό δίκαιο, σχέση εργασίας, σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, εργοδότης, μισθός, επιδοματα. ωράριο, δανεισμός εργαζομένου, μετάθεση μισθωτού, εργαζόμενη γυναίκα, άδεια μισθωτού,υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένου, αποζημίωση μισθωτού, λήξη σχέσης εργασίας, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, προστασία συνδικαλιστών, στρατευόμενος μισθωτός

Εργατικό δικονομικό δίκαιο: απεργία και δικαστική επίλυση διαφορών

Θέματα: εργατικό δίκαιο, συλλογικό εργατικό, απεργία, προσωπικό ασφαλείας, απεργία, ανταπεργία, εργατικές διαφορές τόμος β/ιι

Σύνοψις εργατικού δικαίου: νομοθεσία-νομολογία-ερμηνεία

Θέματα: εργατικό δίκαιο,εργατικό ατύχημα, δικαίωμα μισθωτού, εργαζόμενη γυναίκα, καταγγελία σύμβασης εργασίας, νομολογία, ανάπηροι, στρατευόμενος μισθωτός, προστασία συνδικαλιστών, ημερομίσθιο, παλαιοί πολεμιστές, ασφάλιση ανεργίας, άδεια μισθωτού

Κωδικοποίησις νόμου 6298/1934 περί κοινωνικών ασφαλίσεων

Θέματα: εργατικό δίκαιο, κοινωνική ασφάλιση

Εργατική νομοθεσία: νομοθεσία-ερμηνεία-νομολογία

Θέματα: εργατικό δίκαιο, ατομικό εργατικό δίκαιο, σχέση εργασίας, σύμβαση εργασίας, υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτού, υποχρεώσεις και δικαιώματα εργοδότη, μισθός, επιδόματα, άδεια μισθωτού,εργατικές διαφορές, κοινωνική ασφάλιση, συνδικαλισμός, εκδ.3η

Ασφαλιστική νομοθεσία: πλήρης ανάλυση και ερμηνεία όλων των διατάξεων περί ΙΚΑ-ΤΕΑΜ-ΟΑΕΔ-ΤΕΒΕ-ΟΓΑ ..

Θέματα: δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστικά ταμεία, υποχρεώσεις εργοδότη, υποχρεωτική ασφάλιση, αναδρομική ασφάλιση, αεροπορική εταιρεία, σύνταξη, αλλοδαπός εργαζόμενος, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, εργαζόμενος κατ οίκον, νοσοκομειακή περίθαλψη, οικοδόμοι, αυτοτελώς εργαζόμενος, ασφάλιση Ελλήνων εξωτερικού, Ειδικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, καλλιτέχνες, λογιστές, δημόσιοι υπάλληλοι, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Η καταγγελία συμβάσεως εργασίας των εις το ταμείον ανεργείας υπαγόμενων μισθωτών

Θέματα: εργατικό δίκαιο, καταγγελία σύμβασης εργασίας, απόλυση μισθωτών, ανεργία, επιδότηση ανεργίας

Αι διεκδικήσεις των εργαζομένων

Θέματα: εργατικό δίκαιο, δεικδικήσεις εργαζομένων