Κωδικοποίηση βασικών διατάξεων εργατικής νομοθεσίας:

Τόμος Α , έκδ. Β Θέματα: εργατικό δίκαιο, νυχτερινή εργασία, αργίες, ωράριο, υπερωρίες, εβγομαδιαία ανάπαυση, άδεια μισθωτού, μερική απασχόληση, άτομα με ειδικές ανάγκες, επιδόματα εορτών, απόλυση μισθωτού, συλλογικές διαπραγματεύσεις, διαιτητική απόφαση, συνδικαλιστικές οργανώσεις

Εργατικαί διαδικασίαι: κείμενα νόμων-ερμηνεία-νομολογία

Θέματα: εργατικό δίκαιο, εργατικές διαδικασίες, εργατικά ατυχήματα, σωματεία

Δικονομία εργατικών διαφορών

Θέματα: εργατικό δίκαιο, ατομικό δίκαιο, εργατικό δικονομικό δίκαιο, εργατικές διαφορές, πολιτική δικονομία, πολιτικές διαδικασίες, απόδειξη, ενστάσεις, αποδεικτικά μέσα, ανακοπή ερημοδικίας, τριτανακοπή, έφεση, κατάργηση δίκης, περάτωση δίκης, ασφαλιστικά μέτρα 2 αντίτυπα

Εργατικό δικονομικό δίκαιο: συνδικαλιστικές οργανώσεις

Θέματα: εργατικό δίκαιο, συνδικαλισμός, προστασία, απόλυση, συγκριτικό δίκαιο, γενική συνέλευση συνδικαλιστών

Βασικά θέματα του δικαίου εργασίας

Θέματα: εργατικό δίκαιο, βασικά θέματα δικαίου εργασίας

Νομοθεσία εργατική και ασφαλιστική: εφαρμογή-νομολογία-ερμηνεία

Θέματα: εργατικό δίκαιο, ατομικό εργατικό δίκαιο, μισθωτός, ανήλικος εργαζόμενος, συνδικαλιστές, εργατικοό δίκαιο, μισθός, νυχτερινή εργασία, δικαιώματα εργοδότη, οικογενειακά βάρη, κοινωνική ασφάλιση, λογιστές, πρόσληψη μισθωτού, εβγομαδιαία ανάπαυση

Εργατικόν δίκαιον

Θέματα: εργατικό δίκαιο, σύμβαση εργασίας, λύση σύμβασης εργασίας, συλλογικές εργατικές διαφορές, διαιτητική απόφαση, εργατικές διαφορές

Συνδικαλισμός: συνδικαλιστικές οργανώσεις, προαστσία συμδικαλιστών, συνδικαλιστική δράση

Σειρά: Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου Θέματα: εργατικό δίκαιο, συλλογικό εργατικό δίκαιο, συνδικαλισμός, προστασία συνδικαλιστών

Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων και άλλα ειδικά θέματα

Περιέχει: εισαγωγή, μελέτες, νομολογία (ετών 1980-2001), νομοθεσία, υποδείγματα, Θέματα: εεργατικό δίκαιο, ατομικό εργατικό, εργαζόμενοι, υγιεινή και ασφάλεια, εργατικό ατύχημα, οικοδομικές εργασίες, ιατροί εργασίας, άδεια μισθωτού, ανάπηροι, οικογενειακά επιδόματα, οικιακός βοηθός

Εργατική νομοθεσία: πλήρης ανάλυσης όλων των θεμάτων του εργατικού δικαίου

Θέματα: εργατικό δίκαιο, ατομικό εργατικό δίκαιο, σύμβαση εργασίας, μισθός, λύση, εργαζόμενη γυναίκα, κοινωνική ασφάλιση, παλαιοί πολεμιστές

Επίτομο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

Β έκδ. Θέματα: εργατικό δίκαιο, σχέση εργασίας, σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, εργοδότης, μισθός, επιδοματα. ωράριο, δανεισμός εργαζομένου, μετάθεση μισθωτού, εργαζόμενη γυναίκα, άδεια μισθωτού,υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένου, αποζημίωση μισθωτού, λήξη σχέσης εργασίας, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, προστασία συνδικαλιστών, στρατευόμενος μισθωτός

Εργατικό δικονομικό δίκαιο: απεργία και δικαστική επίλυση διαφορών

Θέματα: εργατικό δίκαιο, συλλογικό εργατικό, απεργία, προσωπικό ασφαλείας, απεργία, ανταπεργία, εργατικές διαφορές τόμος β/ιι

Σύνοψις εργατικού δικαίου: νομοθεσία-νομολογία-ερμηνεία

Θέματα: εργατικό δίκαιο,εργατικό ατύχημα, δικαίωμα μισθωτού, εργαζόμενη γυναίκα, καταγγελία σύμβασης εργασίας, νομολογία, ανάπηροι, στρατευόμενος μισθωτός, προστασία συνδικαλιστών, ημερομίσθιο, παλαιοί πολεμιστές, ασφάλιση ανεργίας, άδεια μισθωτού

Εργατική νομοθεσία: νομοθεσία-ερμηνεία-νομολογία

Θέματα: εργατικό δίκαιο, ατομικό εργατικό δίκαιο, σχέση εργασίας, σύμβαση εργασίας, υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτού, υποχρεώσεις και δικαιώματα εργοδότη, μισθός, επιδόματα, άδεια μισθωτού,εργατικές διαφορές, κοινωνική ασφάλιση, συνδικαλισμός, εκδ.3η

Η καταγγελία συμβάσεως εργασίας των εις το ταμείον ανεργείας υπαγόμενων μισθωτών

Θέματα: εργατικό δίκαιο, καταγγελία σύμβασης εργασίας, απόλυση μισθωτών, ανεργία, επιδότηση ανεργίας

Αι διεκδικήσεις των εργαζομένων

Θέματα: εργατικό δίκαιο, δεικδικήσεις εργαζομένων