Το εξ αδιαθέτου κληρονομικόν δικαίωμα του επιζώντος συζύγου

Θέματα: κληρονομικό δίκαιο, συγκριτικό δίκαιο, επιζών σύζυγος

Πανδέκτης του κληρονομικού δικαίου

Θέματα: αστικό, κληρονομικό δίκαιο, διαθήκη, βυζαντινό δίκαιο, νέμηση ανιόντος, σαμιωτικός κώδικας τεύχος α2, 2 αντίτυπα

Διδασκαλία του δικαίου των πανδεκτών: κληρονομικόν δίκαιον

Θέματα: αστικό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο

Το κληρονομητήριον: άρθρα 1956-1966 αστικού κώδικος

Θέματα: αστικό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, κληρονομητήριο, βυζαντινό δίκαιο, ρωμαϊκό δίκαιο, κρητική νομοθεσία, μουσουλμανικό, ισραηλιτικό δίκαιο, πολιτική δικονομία, αλλοδαπός κληρονομούμενος, δημόσιο ως κληρονόμος

Πανδέκτης του κληρονομικού δικαίου

Θέματα: αστικό, κληρονομικό δίκαιο, διαθήκη, κληρονομιά, προξενική σύμβαση, κληρονομιά αλλοδαπού θανόντος στην Ελλάδα, βυζαντινό κληρονομικό δίκαιο τεύχος α

Περί ανακλήσεως των διαθηκών

Θέματα: αστικό, κληρονομικό δίκαιο, διαθήκη, ανάκληση διαθήκης, ιστορία κληρονομικού

Κληρονομικόν δίκαιον (κατά τον κώδικα)

Θέματα: κληρονομικό δίκαιο, διαθήκη, νόμιμη μοίρα, αγωγή περί κλήρου, δωρεά αιτία θανάτου, κληρονομική αναξιότητα, δωρεά αιτία θανάτου εκκαθάριση κληρονομίας, εκτελεστής διαθήκης, καταπίστευμα

Πανδέκτης του κληρονομικού δικαίου

Θέματα: αστικό, κληρονομικό δίκαιο, διαθήκη, κληρονομιά, προξενική σύμβαση, κληρονομιά αλλοδαπού θανόντος στην Ελλάδα, βυζαντινό κληρονομικό δίκαιο τεύχος α

Κληρονομικόν δίκαιον (κατά τον κώδικα)

Θέματα: κληρονομικό δίκαιο, διαθήκη, νόμιμη μοίρα, αγωγή περί κλήρου, δωρεά αιτία θανάτου, κληρονομική αναξιότητα, δωρεά αιτία θανάτου εκκαθάριση κληρονομίας, εκτελεστής διαθήκης, καταπίστευμα 2η έκδ.

Κληρονομικό δίκαιο: θεωρία - νομολογία - υποδείγματα

Σειρά: Βασική Νομική Βιβλιοθήκη, τόμος Α Θέματα: αστικό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, διαθήκη, συνδιαθήκη, ανάκληση διαθήκης, κληροδοσία, κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας

Κληρονομικόν δίκαιον (κατά τον κώδικα)

Θέματα: κληρονομικό δίκαιο, διαθήκη, νόμιμη μοίρα, αγωγή περί κλήρου, δωρεά αιτία θανάτου, κληρονομική αναξιότητα, δωρεά αιτία θανάτου εκκαθάριση κληρονομίας, εκτελεστής διαθήκης, καταπίστευμα 3η εκδ. (1959), 2 αντίτυπα