Κώδιξ Νομικού Βήματος: δεκαπενθήμερος δικαστική εφημερίς εκδιδόμενη υπό του Δικ. Συλ. Αθηνών - 2001

Πρόσθετες αναγραφές: Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Σάκκουλας Δ. Έναρξη συνδρομής: έτος 1953 έως ... Λείπουν οι τόμοι των ετών: 1974, 1985 (Α τόμος), 1994 (Α τόμος), 1995 (Α΄τόμος), 1997 (Β τόμος), 1998 (Β τόμος), 2004 (Α τόμος) τ.Β

Κώδιξ Νομικού Βήματος: δεκαπενθήμερος δικαστική εφημερίς εκδιδόμενη υπό του Δικ. Συλ. Αθηνών - 1977

Πρόσθετες αναγραφές: Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Σάκκουλας Δ. Έναρξη συνδρομής: έτος 1953 έως ... Λείπουν οι τόμοι των ετών: 1974, 1985 (Α τόμος), 1994 (Α τόμος), 1995 (Α΄τόμος), 1997 (Β τόμος), 1998 (Β τόμος), 2004 (Α τόμος)

Κώδιξ Νομικού Βήματος: δεκαπενθήμερος δικαστική εφημερίς εκδιδόμενη υπό του Δικηγορικού Συλ. Αθηνών

Πρόσθετες αναγραφές: Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Σάκκουλας Δ. Έναρξη συνδρομής: έτος 1953 έως ... Λείπουν οι τόμοι των ετών: 1974, 1985 (Α τόμος), 1994 (Α τόμος), 1995 (Α΄τόμος), 1997 (Β τόμος), 1998 (Β τόμος), 2004 (Α τόμος)

Κώδιξ Νομικού Βήματος: δεκαπενθήμερος δικαστική εφημερίς εκδιδόμενη υπό του Δικ. Συλ. Αθηνών - 2002

Πρόσθετες αναγραφές: Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Σάκκουλας Δ. Έναρξη συνδρομής: έτος 1953 έως ... Λείπουν οι τόμοι των ετών: 1974, 1985 (Α τόμος), 1994 (Α τόμος), 1995 (Α΄τόμος), 1997 (Β τόμος), 1998 (Β τόμος), 2004 (Α τόμος) τ.Β

Κώδιξ Νομικού Βήματος: δεκαπενθήμερος δικαστική εφημερίς εκδιδόμενη υπό του Δικ. Συλ. Αθηνών - 1984

Πρόσθετες αναγραφές: Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Σάκκουλας Δ. Έναρξη συνδρομής: έτος 1953 έως ... Λείπουν οι τόμοι των ετών: 1974, 1985 (Α τόμος), 1994 (Α τόμος), 1995 (Α΄τόμος), 1997 (Β τόμος), 1998 (Β τόμος), 2004 (Α τόμος)

Κώδιξ Νομικού Βήματος: δεκαπενθήμερος δικαστική εφημερίς εκδιδόμενη υπό του Δικ. Συλ. Αθηνών -2009

Πρόσθετες αναγραφές: Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Σάκκουλας Δ. Έναρξη συνδρομής: έτος 1953 έως ... Λείπουν οι τόμοι των ετών: 1974, 1985 (Α τόμος), 1994 (Α τόμος), 1995 (Α΄τόμος), 1997 (Β τόμος), 1998 (Β τόμος), 2004 (Α τόμος) τ.Β

Κώδιξ Νομικού Βήματος: δεκαπενθήμερος δικαστική εφημερίς εκδιδόμενη υπό του Δικ. Συλ. Αθηνών - 1954

Πρόσθετες αναγραφές: Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Σάκκουλας Δ. Έναρξη συνδρομής: έτος 1953 έως ... Λείπουν οι τόμοι των ετών: 1974, 1985 (Α τόμος), 1994 (Α τόμος), 1995 (Α΄τόμος), 1997 (Β τόμος), 1998 (Β τόμος), 2004 (Α τόμος)

Κώδιξ Νομικού Βήματος: δεκαπενθήμερος δικαστική εφημερίς εκδιδόμενη υπό του Δικ. Συλ. Αθηνών - 1967

Πρόσθετες αναγραφές: Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Σάκκουλας Δ. Έναρξη συνδρομής: έτος 1953 έως ... Λείπουν οι τόμοι των ετών: 1974, 1985 (Α τόμος), 1994 (Α τόμος), 1995 (Α΄τόμος), 1997 (Β τόμος), 1998 (Β τόμος), 2004 (Α τόμος)

Κώδιξ Νομικού Βήματος: δεκαπενθήμερος δικαστική εφημερίς εκδιδόμενη υπό του Δικ. Συλ. Αθηνών - 1973

Πρόσθετες αναγραφές: Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Σάκκουλας Δ. Έναρξη συνδρομής: έτος 1953 έως ... Λείπουν οι τόμοι των ετών: 1974, 1985 (Α τόμος), 1994 (Α τόμος), 1995 (Α΄τόμος), 1997 (Β τόμος), 1998 (Β τόμος), 2004 (Α τόμος)