Κώδικας ποινικής δικονομίας: σχόλια-νομολογία

2ος τόμος, άρθρα 409-603 Θέματα: Ποινική δικονομία

Κώδικας ποινικής δικονομίας: συνδυασμός θεωρία και πράξης

Δ έκδ.πλήρως αναμορφωμένη συμπληρωμένη και ενημερωμένη, τόμος 1ος (άρθρα 1-271)

Κώδικας ποινικής δικονομίας: συνδυασμός θεωρία και πράξης

Δ έκδ.πλήρως αναμορφωμένη συμπληρωμένη και ενημερωμένη, τόμος 2ος (άρθρα 272-603)

Κώδιξ ποινικής δικονομίας

Θέματα: κώδικας ποινικής δικονομίας

Ερμηνεία του Κώδιξ ποινικής δικονομίας: κατ  άρθρον

Θέματα: ποινική δικονομία, ποινικά δικαστήρια, ποινικά εφετεία, δικαστήρια ανηλίκων, ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, συναφή εγκλήματα, μήνυση, αναβολή ποινικής δίωξης, κλητήριο θέσπισμα, αγορεύσεις, γνωστοποίηση μαρτύρων τόμος Α , 2η έκδ. (άρθρα 1-373)