Κώδιξ ιδιωτικού ναυτικού δικαίου: ερμηνεία κατ΄άρθρον

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, ναυτικό δίκαιο, κώδικας ναυτικού ιδιωτικού δικαίου,

Shipping law

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, ναυτικό δίκαιο 6η έκδ.

Νομολογία ναυτικού τμήματος εφετείου Πειραιώς ετών 1996-1997

Θέματα: εμπορικό δίκαιο,ναυτικό δίκαιο, ναυτεργατικές διαφορές, ακτοπλοΐα, αλιευτικά σκάφη, ασθένεια ναυτικού, πλήρωμα, πλοίο, λιποταξία, σύγκρουση πλοίων, θαλάσσια ασφάλιση, ναύλωση χρόνου, παραγγελία μεταφοράς, κεφάλαια εξωτερικού, πλοίαρχος

Ναυτικόν Δίκαιον

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, ναυτικό δίκαιο, πλοία, συμβάσεις, ναύλωση 2η έκδ. (περιλαμβάνουσα τους κανόνες του Αμβούργου, 1978 και την φορτωτικήν