Η Νομολογία του Αρείου Πάγου επί ποινικής ύλης - 1965

Πρόσθετες αναγραφές Μπάκουλας Δημ. επίμ. / Σπανουδάκης Χαρ. Τριμηνιαίο, έναρξη 1947 έως 1975

Η Νομολογία του Αρείου Πάγου επί ποινικής ύλης - 1955

Πρόσθετες αναγραφές Μπάκουλας Δημ. επίμ. / Σπανουδάκης Χαρ. Τριμηνιαίο, έναρξη 1947 έως 1975

Η Νομολογία του Αρείου Πάγου επί ποινικής ύλης - 1953

Πρόσθετες αναγραφές Μπάκουλας Δημ. επίμ. / Σπανουδάκης Χαρ. Τριμηνιαίο, έναρξη 1947 έως 1975

Η Νομολογία του Αρείου Πάγου επί ποινικής ύλης - 1975

Πρόσθετες αναγραφές Μπάκουλας Δημ. επίμ. / Σπανουδάκης Χαρ. Τριμηνιαίο, έναρξη 1947 έως 1975

Η Νομολογία του Αρείου Πάγου επί ποινικής ύλης - 1962

Πρόσθετες αναγραφές Μπάκουλας Δημ. επίμ. / Σπανουδάκης Χαρ. Τριμηνιαίο, έναρξη 1947 έως 1975

Η Νομολογία του Αρείου Πάγου επί ποινικής ύλης - 1952

Πρόσθετες αναγραφές Μπάκουλας Δημ. επίμ. / Σπανουδάκης Χαρ. Τριμηνιαίο, έναρξη 1947 έως 1975