Αρχείο Νομολογίας: μηνιαία επιθεώρησις νομολογίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου - 1995

Το περιοδικό δεν εκδόθηκε τα έτη 1979,1980 Από το έτος 1981 εκδίδεται με την επιμέλεια υπαλλλήλων Αρείου Πάγου Λείπουν τα τεύχη των ετών 1972,1974,1975 Έναρξη συνδρομής 1950 έως ...

Νομικόν Βήμα: δεκαπενθήμερος νομική εφημερίς - 1993

Πρόσθετες αναγραφές: Τζάκας-Δελαγραμμάτικας εκδ. -Σάκκουλας Ν. εκδ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1953 έως...

Ποινικά Χρονικά - 1969

Πρόσθετες αναγραφές: Μπουρόπουλος Αγγ., Γαρδίκας Κων/νος, Χωραφάς Ν., Γάφος Ηλ., Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα Έναρξη συνδρομής από το έτος 1950 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1959, 1967, 1972, 1985,

Αρχείο Νομολογίας: μηνιαία επιθεώρησις νομολογίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου - 1981

Το περιοδικό δεν εκδόθηκε τα έτη 1979,1980 Από το έτος 1981 εκδίδεται με την επιμέλεια υπαλλλήλων Αρείου Πάγου Λείπουν τα τεύχη των ετών 1972,1974,1975 Έναρξη συνδρομής 1950 έως ...

Εφοριακή Ενημέρωση: ανωνύμων εταιριών Ε.Π.Ε και ΟΕ: μηνιαία φορολογική  έκδοση - 2006

Πρόσθετες αναγραφές: Αποστολόπουλος Π. επίμ.,Φιλιώτη Κων/να επιμ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1997 έως 2007

Επιθεώρησις Ι.Κ.Α Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου - 2000

Μηναιίο Έτος συνδρομής από το έτος 1988 έως ...

Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας - 2008

Πρόσθετες αναγραφές:Δημητρακόπουλος Ε., Καλομοίρης Δ., Λεβέντης Γ. Λείπουν τα τεύχη των ετών:1945, 1946, 1957, 1960, 1967, 1969, 1971 Έναρξη συνδρομής από το τ.3 (1947) τ.Α

Αρμενόπουλος: μηνιαία νομική επιθεώρησις - 1958

Πρόσθετες αναγραφές: Ζησιάδης Ιωάννης Β.διευθ., Βιδάλης Γεώργιος Α. διευθ., Καραντάς Στέλιος Χρ. διευθ., Μανωλεδάκης Ιωάννης διευθ., Νίκας Νικόλαος Θ. διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1953 έως... Λείπουν τα τεύχη: 1946 έως 1952, 1965, 1967, 1970, 1983

Επιθεώρησις Εμπορικού Δικαίου: εκδιδόμενη ανά τρίμηνο - 2007

Προόσθετες αναγραφές: Ρόκας Κ.Ν Έτος έναρξης από το έτος 1952 έως ... Λείπουν οι τόμοι των ετών: 1974, 1983, 1990, 2003,2009

Συμπλήρωμα Νομολογίας - 1985

Πρόσθετες αναγραφές: Τούσης Ανδρέας, Τούση Αριστοφάνης Έναρξη συνδρομής από το έτος 1935 έως...

Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας: τριμηνιαίον νομικόν περιοδικόν - 2010

Πρόσθετες αναγραφές: Φραγκούλης Ηλ., Κωστόπουλος Ιω. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1972 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1974, 1985, 1990, 1993, 1995

Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας: δεκαπενθήμερος επιθεώρησις φορολογικού δικαίου - 2006

Λείπει ο τόμος του έτους 1980 Πρόσθετες αναγραφές Κολιάς Δ., Καλδής Δ. Τόμος Α

Αρμενόπουλος: μηνιαία νομική επιθεώρησις - 2007

Πρόσθετες αναγραφές: Ζησιάδης Ιωάννης Β.διευθ., Βιδάλης Γεώργιος Α. διευθ., Καραντάς Στέλιος Χρ. διευθ., Μανωλεδάκης Ιωάννης διευθ., Νίκας Νικόλαος Θ. διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1953 έως... Λείπουν τα τεύχη: 1946 έως 1952, 1965, 1967, 1970, 1983

Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας: δεκαπενθήμερος επιθεώρησις φορολογικού δικαίου - 1964

Λείπει ο τόμος του έτους 1980 Πρόσθετες αναγραφές Κολιάς Δ., Καλδής Δ.

Εφημερίς των Ελλήνων Νομικών: εβδομαδιαία δικαστική εφημερίς - 1995

Πρόσθετες αναγραφές: Θηβαίος Πέτρος διευθ., Κουσουλάκος Γ.Π.διευθ., Ανδρουτσόπουλος Ευστάθιος Ανδρ. διευθ., Μαλαγαρδής Αντώνιος διευθ., Ζέπος Παν.Ι διευθ., Βαρυμποπιώτης Αθαν. διευθ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1934 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1952, 1954, 1969, 1971, 1974,

Κώδιξ Νομικού Βήματος: δεκαπενθήμερος δικαστική εφημερίς εκδιδόμενη υπό του Δικ. Συλ. Αθηνών - 2001

Πρόσθετες αναγραφές: Τζάκας-Δελαγραμμάτικας, Σάκκουλας Δ. Έναρξη συνδρομής: έτος 1953 έως ... Λείπουν οι τόμοι των ετών: 1974, 1985 (Α τόμος), 1994 (Α τόμος), 1995 (Α΄τόμος), 1997 (Β τόμος), 1998 (Β τόμος), 2004 (Α τόμος) τ.Β
Σελίδα 1 από 73 σελίδες  1 2 3 >  Last ›