Ποινικά Χρονικά - 1969

Πρόσθετες αναγραφές: Μπουρόπουλος Αγγ., Γαρδίκας Κων/νος, Χωραφάς Ν., Γάφος Ηλ., Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα Έναρξη συνδρομής από το έτος 1950 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1959, 1967, 1972, 1985,

Ποινικά Χρονικά - 1961

Πρόσθετες αναγραφές: Μπουρόπουλος Αγγ., Γαρδίκας Κων/νος, Χωραφάς Ν., Γάφος Ηλ., Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα Έναρξη συνδρομής από το έτος 1950 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1959, 1967, 1972, 1985,

Ποινικά Χρονικά - 1976

Πρόσθετες αναγραφές: Μπουρόπουλος Αγγ., Γαρδίκας Κων/νος, Χωραφάς Ν., Γάφος Ηλ., Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα Έναρξη συνδρομής από το έτος 1950 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1959, 1967, 1972, 1985,

Ποινικά Χρονικά - 1995

Πρόσθετες αναγραφές: Μπουρόπουλος Αγγ., Γαρδίκας Κων/νος, Χωραφάς Ν., Γάφος Ηλ., Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα Έναρξη συνδρομής από το έτος 1950 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1959, 1967, 1972, 1985

Ποινικά Χρονικά - 1968

Πρόσθετες αναγραφές: Μπουρόπουλος Αγγ., Γαρδίκας Κων/νος, Χωραφάς Ν., Γάφος Ηλ., Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα Έναρξη συνδρομής από το έτος 1950 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1959, 1967, 1972, 1985,

Ποινικά Χρονικά - 1980

Πρόσθετες αναγραφές: Μπουρόπουλος Αγγ., Γαρδίκας Κων/νος, Χωραφάς Ν., Γάφος Ηλ., Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα Έναρξη συνδρομής από το έτος 1950 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1959, 1967, 1972, 1985,

Ποινικά Χρονικά - 1951

Πρόσθετες αναγραφές: Μπουρόπουλος Αγγ., Γαρδίκας Κων/νος, Χωραφάς Ν., Γάφος Ηλ., Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα Έναρξη συνδρομής από το έτος 1950 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1959, 1967, 1972, 1985,

Ποινικά Χρονικά - 1971

Πρόσθετες αναγραφές: Μπουρόπουλος Αγγ., Γαρδίκας Κων/νος, Χωραφάς Ν., Γάφος Ηλ., Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα Έναρξη συνδρομής από το έτος 1950 έως ...

Ποινικά Χρονικά - 1955

Πρόσθετες αναγραφές: Μπουρόπουλος Αγγ., Γαρδίκας Κων/νος, Χωραφάς Ν., Γάφος Ηλ., Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα Έναρξη συνδρομής από το έτος 1950 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1959, 1967, 1972, 1985,

Ποινικά Χρονικά - 1960

Πρόσθετες αναγραφές: Μπουρόπουλος Αγγ., Γαρδίκας Κων/νος, Χωραφάς Ν., Γάφος Ηλ., Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα Έναρξη συνδρομής από το έτος 1950 έως ... Λείπουν τα τεύχη των ετών: 1959, 1967, 1972, 1985,