Ποινική Νομολογία - 1980

Πρόσθετες αναγραφές: Τούσης Αριστοφάνης Χ.επίμ. Έναρξη συνδρομής από το έτος 1980-1990 έως 1996-2000 Έτος έκδοσης: 1980-1990