Ο νέος ποινικός κώδιξ - 1955

Θέματα: ποινική δικονομία, νομολογία, γνωμοδοτήσεις

Αστυνομική νομοθεσία

Θέματα: ποινικό δίκαιο, αστυνομική νομοθεσία, νομολογία Αρείου Πάγου

Ποινικός κώδικας: συνδυασμός θεωρία και πράξης

Β έκδ., τόμος Β Θέματα: ποινικό δίκαιο, υπηρεσιακά εγκλήματα, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας, εμπρησμός δάσους, παρακράτηση χρημάτων από υπαλλήλο, πλημμύρα, έκρηξη, νοθεία τροφίμων, διάδοση ασθένειας ζώων, εκμετάλλευση εμπιστευτικών πραγμάτων, παιδοκτονία, σωματική βλάβη ανηλίκων, θανατηφόρα βλάβη

Ποινικός κώδικας: συνδυασμός θεωρία και πράξης

Γ έκδ., τόμος Β Θέματα: ποινικό δίκαιο, υπηρεσιακά εγκλήματα, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας, εμπρησμός δάσους, παρακράτησηχρημάτων από υπαλλήλο, πλημμύρα, έκρηξη, νοθεία τροφίμων, διάδοση ασθένειας ζώων, εκμετάλλευση εμπιστευτικών πραγμάτων, παιδοκτονία, σωματική βλάβη ανηλίκων, θανατηφόρα βλάβη

Ποινικός κώδικας: (σχόλια, νομολογία, βιβλιογραφία, αιτιολογικές εκθέσεις) & το σύνταγμα του 75/76

Τόμος Β, άρθρα 207-473 ποινικού κώδικα Θέματα: ποινικός κώδικας, ποινικό δίκαιο, ειδικό μέρος ποινικού, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, δωροληψία υπαλλήλου, ψευδής καταμήνυση, απιστία δικηγόρου, καταστροφή εγγράφου, παραβάσεις ταχυδρομικών υπαλλήλων, διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών

Ποινικός κώδικας: (σχόλια, νομολογία, βιβλιογραφία, αιτιολογικές εκθέσεις) και το  σύνταγμα του 1975

Τόμος Α Θέματα: ποινικός κώδικας, ποινικό δίκαιο, συνταγματική ιστορία, Σύνταγμα Ελλάδας, ανθρώπινα δικαιώματα, πρωτόκολλα ευρωπαϊκής σύμβασης, έγκλημα, αξιόποινη πράξη, ηθική αυτουργία, καταλογισμός, υπαιτιότητα, μετατροπή ποινής, προδοσία χώρας, ανήλικοι εγκληματίες, περιύβριση αρχής, αναμορφωτικά μέτρα, πλάνη, μέτρα ασφαλείας

Η πρακτική ποινικών υποθέσεων: συνδεδυασμένη η ύλη του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου:

Θέματα: Ποινικό δίκαιο, ποινική δίωξη, αμέλεια, πλάνη,αυτόφωρο πταίσμα, αναβολή ποινικής δίκης, τόμος Α, 2 αντίτυπα

Αγροτικά αδικήματα - ποινικός κώδιξ

Θέματα: ποινικό δίκαιο, αγροτικά αδικήματα, ποινικός κώδικας εκδ. 1η

Σύστημα της εν Ελλάδι ισχύουσης ποινικής νομοθεσίας

Θέματα: ποινικό δίκαιο, ποινική νομοθεσία τόμος Δ
Σελίδα 1 από 2 σελίδες  1 2 >