Νομοθεσία περί σχεδίων πόλεων κώμων κλπ.

Θέματα: διοικητικό δίκαιο, πολεοδομία, σχέδιο πόλεων

Το δίκαιο της κατάτμησης των γεωτεμαχίων: θεωρία νομοθεσία-νομολογία

Β έκδ., Θέματα: διοικητικό δίκαιο, κληροτεμάχια, αγροτεμάχια, οικόπεδα, εκτός σχεδίου δόμηση, γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ένταξη στο σχέδιο πόλεως, αυθαίρετη δόμηση, τοπογραφικό διάγραμμα

Συμβολή στην ανάπτυξη του τεχνικού δικαίου: η πολεοδομική νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα

Θέματα: πολεοδομία, πολεοδομική νομοθεσία, οικιστικές περιοχές, ρυθμιστικά σχέδια, σχέδια πόλης, δόμηση εκτός σχεδίου, άδεια οικοδόμησης, συντελεστής δόμησης, χώροι σταθμεύσεως τόμος Α

Γενικός οικοδομικός κανονισμός: κωδικοποίηση και ανάλυση

Θέματό: διοικητικό δίκαιο, έκδοση οικοδομικών αδειών, αυθαίρετα, πρόστιμα αυθαιρέτων

Πολεοδομική νομοθεσία: βασική πολεοδομική νομοθεσία,αυθαίρετα-αυθαίρετες κατασκευές,αντισεισμική προ

Πολεοδομική νομοθεσία : βασική πολεοδομική νομοθεσία, αυθαίρετα-αυθαίρετες κατασκευές, αντισεισμική προστασία, οικοδομικές εργασίες, οροφοκτησία, κτηματολόγιο, υποδείγματα δικογράφων

Η περί σχεδίων πόλεων νομοθεσία

Θέματα: διοικητικό δίκαιο, σχέδιο πόλεως