Το Σύνταγμα της Ελλάδος: ερμηνεία-ιστορία-συγκριτικόν δίκαιο

Τίτλος τόμου: Κράτος και εκκλησία - ατομικά δικαιώματα Τόμος Α

Πραγματεία του συνταγματικού δικαίου

Θέματα: συνταγματικό δίκαιο, τόμος 3ος

Πραγματεία του συνταγματικού δικαίου

Θέματα: συνταγματικό δίκαιο, τόμος 1ος, υπάρχει και η έκδ. του έτους 1851

Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων: η νομολογία συμβολή στην ερμηνεία βασικών  όρων

Θέματα: συνταγματικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργασία δεδομένων, εισαγγελική παραγγελία, αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, αγγλικό δίκαιο, γαλλικό δίκαιο, ιρλανδικό δίκαιο, βιομετρικά δεδομένα

Συνταγματικόν δίκαιον

Θέματα: συνταγματικό δίκαιο, σύνταγμα, αμνηστία Τόμος Α

Introduction to French law

Θέματα: συνταγματικό δίκαιο, γαλλικός νόμος