Πιστωτικοί τίτλοι: συναλλαγματικαί και γραμμάτια

Θέματα: Εμπορικό δίκαιο, αξιόγραφα, πιστωτικοί τίτλοι, συναλλαγματικές, γραμμάτια τόμος Α

Οικογενειακόν δίκαιον: κατά τον αστικό κώδικα

Θέματα: αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, μνηστεία, γάμος, άκυρος γάμος, προσωπικές σχέσεις συζύγων, προίκα, διαζύγιο, συγγένεια, διατροφή, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων, δικαστική αντίληψη, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Τόμος Α, 2 αντίτυπα (2η και 3η έκδ.-1956 1964- αντίστοιχα), Η 2η έκδ. βρίσκεται στην αποθήκη