Ενοχικόν δίκαιον: μέρος γενικόν

Θέματα: ασιτκό, ενοχικό δίκαιο, αποζημίωση, αστική ευθύνη, απόσβεση ενοχών, αδυναμία παροχής, σύμβαση υπέρ τρίτου, συμβατική υπαναχώρηση, χρηματική ενοχή, ποινική ρήτρα, αρραβώνας, αναδοχή χρέους

Αστικός κώδι:ξ οικογενειακόν δίκαιον. Εκτεταμένη κατ  άρθρον ερμηνεία

Θέματα: αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, συγγένεια, διατροφή Τόμος ένατον