Αστικός κώδιξ: κατ  άρθρο ερμηνεία: εμπράγματο δίκαιο(άρθρα 947-1117)

Τόμος 5ος Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, δημόσια κτήματα, κοινόχρηστα πράγματα, ύδατα, παραλία, ασφαλιστικά μέτρα νομής, παροχή διόδου, οροφοκτησία, συγκυριότητα, αρνητική αγωγή, προστασία κυριότητας, νομή δάσους, νομή Ο.Τ.Α

Η αναίρεση στην αστική δίκη

Θέματα: πολιτική δικονομίας, ένδικα μέσα, αναίρεση, λόγοι αναίρεσης, συγκριτικό δίκαιο

Ενοχικό δίκαιο: ειδικό μέρος

Τόμος 1ος Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, δωρεά, πώληση, ανταλλαγή, γονική παροχή, επαγγελαμτικές μισθώσεις, μίσθωση αγροτικού κτήματος, επίμορτη αγροληψία, κτηνοληψία, δάνειο, χρησιδάνειο 2 αντίτυπα

Εκούσια δικαιοδοσία: θεωρία-νομολογία-πράξη

6η έκδ. Θέματα: πολιτική δικονομία, ένδικα μέσα, ληξιαρχικές πράξεις, αφάνεια, διορισμός εκκαθαρίστων, άδεια για δικαιοπραξία, ενέχυρο, σφράγιση, κληρονομητήριο, διαθήκη, εκκαθάριση κληρονομιάς, πτώχευση, βεβαιωτικός όρκος, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς, δικαστική αντίληψη, απώλεια αξιογράφων, ένωση πιστωτών, μεσεγγύηση

Ενοχικό δίκαιο: ειδικό μέρος

Τόμος 1ος Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, συμβάσεις, σύμβαση εργασίας, παρακαταθήκη, μεσιτεία, μεσεγγύηση, προκήρυξη, ιατρική σύμβαση, σύμβαση έργου, εργολαβία, αντιπαροχή, σύμβαση μεταφοράς, ευθύνη ξενοδόχου, ξενοδοχειακή σύμβαση, παίγνιο, στοίχημα, λαχείο 2 αντίτυπα

Αστικός κώδιξ: κατ  άρθρο ερμηνεία: κληρονομικό δίκαιο(άρθρα 1871-2035ΑΚ)

Τόμος 10ος Θέματα: αστικό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, αγωγή περί κλήρου, διανομή κληρονομίας, οικογενειακή στέγη, νέμηση ανιόντος, συνεισφορά, δωρεά αιτία θανάτου, κληροδοσία, καταπίστευμα

Εκούσια δικαιοδοσία: θεωρία-νομολογία-πράξη

7η έκδ. Θέματα: πολιτική δικονομία, ένδικα μέσα, ληξιαρχικές πράξεις, αφάνεια, διορισμός εκκαθαρίστων, άδεια για δικαιοπραξία, ενέχυρο, σφράγιση, κληρονομητήριο, διαθήκη, εκκαθάριση κληρονομιάς, πτώχευση, βεβαιωτικός όρκος, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς, δικαστική αντίληψη, απώλεια αξιογράφων, ένωση πιστωτών, μεσεγγύηση

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως: γενικό μέρος

Τόμος 1ος Θέματα: πολιτική δικονομία, αναγκαστική εκτέλεση, όργανα αναγκαστικής εκτέλεσης, δίκες περί την εκτέλεση, διανομή πλειστηριασμός, κατάσχεση στα χέραι τρίτου, ανατροπή κατάσχεσης, μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης

Αστικός κώδικας: οικογενειακό δίκαιο (άρθρα 1346-1504)

Τόμος 7ος, 2η έκδ. Θέματα: αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, μνηστεία, γάμος, κωλύματα γάμου, πολιτικός γάμος, μικτός γάμος, άκυρος γάμος, ανυπόστατος γάμος, διατροφή συζύγων, επώνυμο συζύγων, διαζύγιο, διατροφή, τεχνητή γονιμοποίηση, κοινοκτημοσύνη, διατροφή τέκνου, επιγενόμοενος γάμος γονέων

Βασική νομοθεσία: 9 κώδικες

7η έκδ. Θέματα: αστικό δίκαιο, σύνταγμα, αστικός κώδικας, ποινικός κώδικας, εμπορικές μισθώσεις

Αστικός κώδικας: οικογενειακό δίκαιο (άρθρα 1505-1694)

Τόμος VIII, έκδ.2η Θέματα: αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, σχέσεις γονέων τέκνων, τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο, γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνου, επικοινωνία γονέων και τέκνων, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων, δικαστική επιμέλεια

Η αναίρεση κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας

2η έκδ. Θέματα: πολιτική δικονομία

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως: η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση

Τόμος 2ος Θέματα: πολιτική δικονομία, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, αλλοδαπή δικαστική απόφαση, γονική μέριμνα, απαγωγή ανήλικου, γαμικές συμβάσεις, σύμβαση Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, ευρωπαϊκός εκτελεστικός τίτλος

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως: γενικό μέρος

Τόμος 2ος Θέματα: πολιτική δικονομία, αναγκαστική εκτέλεση, όργανα αναγκαστικής εκτέλεσης, δίκες περί την εκτέλεση, διανομή πλειστηριασμός, κατάσχεση στα χέραι τρίτου, ανατροπή κατάσχεσης, μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης