Σύγχρονα προβλήματα εμπορικού δικαίου

Θέματα: εμπορικό δίκαιο, εμπορικές εταιρείες, ανώνυμη εταιρεία, δίκαιο ανταγωνισμού, αθέμιτος ανταγωνισμός, πνευματική ιδιοκτησία, ιδιωτική ασφάλιση, τραπεζικό δίκαιο