Κωδικοποίηση βασικών διατάξεων εργατικής νομοθεσίας:

Τόμος Α , έκδ. Β Θέματα: εργατικό δίκαιο, νυχτερινή εργασία, αργίες, ωράριο, υπερωρίες, εβγομαδιαία ανάπαυση, άδεια μισθωτού, μερική απασχόληση, άτομα με ειδικές ανάγκες, επιδόματα εορτών, απόλυση μισθωτού, συλλογικές διαπραγματεύσεις, διαιτητική απόφαση, συνδικαλιστικές οργανώσεις