Στοιχεία ελληνικής πολιτικής δικονομίας

Θέματα: πολιτική δικονομία, ένδικα μέσα, πλειστηριασμός ακινήτων, προσωρινή εκτελεστική απόφαση, κατάσχεση αεροσκάφους, αναγγελία δανειστών, ασφαλιστικά μέτρα, κατάσχεση πλοίου, εγγυοδοσία, απογραφή, κατάταξη δανειστών τόμος α , δ έκδ.

Η εγγύησις κατά τον ισχύοντα αστικόν κώδικα (άρθρα 847-870 αστικού κώδικος)

Θέματα: αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, εγγύηση, σύμβαση εγγύησης, ενστάσεις εγγυητή, αναγωγή, απόσβεση εγγύησης, τραπεζικές εργασίες, τραπεζικές συμβάσεις, εγγυητική επιστολή 2 αντίτυπα

Νομιμοποίησις εξώγαμων τέκνων δια δικαστικής αποφάσεως

Θέματα: αστικό δίκαιο, οικογενειακό, συγγένεια, τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο, αναγνώριση τέκνου, αναγνώριση πατρότητας