Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου: εμπράγματον δίκαιον

Θέματα: αστικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, τόμος β

Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου

Θέματα: αστικό δίκαιο, γενικές αρχές, τόμος Α