ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Ερμού 51, 201 00  ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

- FAX:27410/85197Τηλ.Κέντρο27410/77222
- R/T Κέντρο Η/Υ-Τηλέτυπα     27410/77220-1-2
- R/T Κέντρο   27410/77.222, 22290, FAX:27410/81444,85157
- Εγκληματολογικών Ερευνών Προϊσταμενος  27410/85655, 77224,77225
- Γραφείο Εκπαίδευσης  27410/77.226
- Ο.Π.Κ.Ε  27410/77.227
- Διεκπεραίωση   27410/77.228
- Πληροφοριών   27410/77.229
- Γραφείο Υπασπιστή  27410/77.230, 84359, FAX:84359
- Γραφείο Διευθυντή    27410/77.231, 24544
- Γραφείο Υποδιευθυντών 1ο   27410/77.232,83052
- Γραφείο Υποδιευθυντών 2ο   27410/77233
- Γραφείο Υποδιευθυντών 3ο    27410/77234
- Γραφείο Υποδιευθυντών 4ο    27410/77235
- Γραφείο Εσωτ.Λειτουργιών    27410/77.236
- Γραφείο Διαχείρισης     27410/77.237
- Γραφείο Αστυν. Ασφάλειας    27410/77.238
- Γραφείο Αλλοδαπών-Τροχαίας   27410/77.239
- Γραφείο Έκδοση Διαβατηρίων   27410/77.240
- Γραφείο Έκδοση Διαβατηρίων  27410/77.241
- Γραφείο Αρχείου   27410/77.242
- Λέσχη    27410/77269

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Ερμού 51, 201 00, Κόρινθος)

- Διοικητής 27410/77251
- Αξιωματικός Υπηρεσίας   27410/77250,77259, 81100
- Υποδιοικητής   2741/77252
- Αξιωματικών  27410/77253
- Γραμματεία  27410/77254
- Γραφείο Αξιωματικού της Γειτονιάς  27410/77263, FAX:27410/75900
- Αρχείο-Διεκπεραίωση  27410/77255
- Δημόσιος Κατήγορος  27410/77256
- Ένωση Αστυν. Υπαλλήλων  27410/77258
- Κρατητήριο   27410/77268

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

- Διοικητής  27410/77.211, 26266
- Υποδιοικητής  27410/77212
- Αξιωματικός Υπηρεσίας   27410/77210, 77219, 21111
- Αξιωματικών  27410/77213, FAX:27410/77249
- Γραμματεία  27410/77214, 206421
- Ταυτότητων   27410/77215, 20642, FAX:27410/77218
- Έλεγχος Διαβατηρίων  27410/77216
- Αλλοδαπών  27410/77217
- FAX: Αξιωματικών Ασφαλείας   27410/77249
- Ομογενών    27410/77248


ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

- Διοικητής  27410/77.201,23333
- Υποδιοικητής  27410/77202
- Γραφείο Αξιωματικών   27410/77203
- Αξιωματικός Υπηρεσίας   27410/77200, 77209
- Γραμματεία    27410/77204
- Αρχείο  27410/77205
- FAX Γραμματείας  27410/77206
- Γραφείο Αδειών  27410/77207
- Παραβάσεων-Αποφάσεων   27410/77.208

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Καλογεροπούλου 16, Κιάτο Κορινθίας, 202 00

- Διοικητής    27410/20350, 20111
- Υποδιοικητής    27420/20351
- Γραφείο Αξιωματικών   27420/20357
- Αξιωματικός Υπηρεσίας  27420/20111, 27420, 20356
- Γραμματεία    27420/20352
- Αρχείο  27420/20354
- FAX:   27420/20110

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

- Αξιωματικός Υπηρεσίας    27410/77.260
- Διοικητής   27410/77.261
- Αστυνομικός Γειτονιάς   27410/77.263
- Πύλη    27410/77.267
- Κρατητήρια  27410/77.268

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

- Διοικητής   27410/61.222
- Αξιωματικός Υπηρεσίας   27410/67.222
- FAX:     27410/62622

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

- Διοικητής  27410/55.207
- Αξιωματικός Υπηρεσίας   27410/51.111
- FAX:    27410/55555

ΑΣΤΥΝΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΚΟΥΡΑΣ

- Διοικητής  27470/51.203
- Αξιωματικός Υπηρεσίας  27470/51.209
- Αστυν. Σταθμός Καστανιάς (200 16)    27470/31.211 FAX:  27470/51203

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟΥ

- Διοικητής  27420/22.595, 20441
- Υποδιοικητής   27420/20440
- Αξιωματικός Υπηρεσίας   27420/22.315
- Δημόσιος Κατήγορος Κιάτου    27420/20440
- ΓραφείοΤαυτότητων    27420/20441 FAX:  27420/21225

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

- Διοικητής  27440/66.444. 69601
- Υποδιοικητής    27440/69602
- Αξιωματικός Υπηρεσίας    27440/63.000, 69600
- Γραμματεία.    27440/65.100, 69604
- Γραφείο Δημόσιου Κατήγορου   27440/65.100, 69606
- Σταθμός Τουρ.Αστυν.Λουτρακίου (203 00)    27440/65678

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΜΕΑΣ

- Διοικητής    27460/22.216
- Αξιωματικός Υπηρεσίας   27460/22.333
- FAX:   27460/21001

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

- Διοικητής  27430/29.230, 24555
- Αξιωματικός Υπηρεσίας  27430/29.237
- Γραμματεία    27430/29.232

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

- Διοικητής   27430/22300
- Υποδιοικητής  /29223, 29228
- Αξιωματικός Υπηρεσίας  27430/27227
- Γραμματεία   27430/29.224-5-6
- FAX:    27430/22345

ΣΤΑΘΜΟΣ Ε.Φ.Φ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

- Διοικητής    27410/29713