ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διεύθυνση Υποστήριξης Οργάνων Ν.Α. Κροκιδά 2, FAX:73800

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  27410-41401, 41402
-    Γραμματεία Αντιπεριφερειάρχη 27410 41412, 41404,27413 60812,60804
-    Προϊσταμένη Γραμματ. Αντιπεριφερειάρχη  27410 41407
-    Αντινομάρχης  27410 41408
-    Αντινομάρχης  27410 41420
-    Γραφείο Τύπου, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων   27410 81055
-    Γραμματεία Νομ/κού Συμβουλίου   27410 41413
-    Γραμματεία Νομ/κής Επιτροπής  27410 41414
-    Νομική Υπηρεσία  27410 41417
-    Γραφείο Πολιτισμού   27410 41415
-    Γραφείο Αθλητισμού  27410 41416
-    ΠΣΕΑ.  27410 84654
-    Τμήμα Πληροφορικής

Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Κροκιδά 2, FAX 72483

-    Διευθυντής   27410 4143
-    Προϊσταμένη   27410 41440,41544,41421,41453
-    Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού   27410 41421, 41422
-    Τμήμα Οικονομικής Διεύθυνσης  27410 41425, 41423, 41424, 41426, 41427
-    Τμήμα Προϋπολογισμού & Εσόδων  27410 41431, 41432, 41547
-    Τμήμα Μισθοδοσίας    27410 41429, 41547,41439
-    Γραφείο Λογιστικής Διαχείρισης   27410 , 41438, 41458
-    Τμήμα Προμηθειών      27410 41432, 41436,41428
-    Τμήμα Αστικής & Δημ/κής Κατ/σης   27410 41440, 41439
-    Τμήμα Εκλογών    27410  41440, 41443
-    Τμήμα Απασχόλησης   27410 41450
-    Τμήμα Γραμματείας   27410 41571,41445, 41444, 41446, 41447, 41448
-    Κέντρο Πληροφόρησης Πολίτη   156, 27410 83378
-    Τμήμα Οργ/σης & Πληροφορικής   27410 41471
-    FAX           27410 81057


Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Κροκιδά 2, FAX 81057

-    Προϊσταμένη Δ/νσης      27410 41455
-    Τμ. Πρ/σμου & Διαχείρισης    27410 41456, 41588, 41545
-    Γραφείο ενημέρωσης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης  27410 41459
-    FAX      27410 81057

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Κροκιδά 2, FAX 81005

-    Προϊστάμενος Δ/νσης    27410 81000, 41472
-    Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας   27410 41462, 41464, 41478
-    Οικονομική μέριμνα    27410 41474
-    Τμήμα Εκτέλεσης ΄Εργων   27410 41485, 41487, 41491, 41492, 41470, 41475, 41480
-    Τμήμα Μελετών & Προγρ/σμού   27410 41482, 41484, 41485, 41486, 41488, 41491, 41493
-    FAX     27410 81005

Διεύθυνση Υγείας - Πρόνοιας Αδειμάντου 22, FAX 27410/81031

-    Διευθυντής     27410 80439
-    Προϊστάμενος Τμ. Υγιεινής   27410/83871, 84137,84388,84794, 84072
-    Τμήμα κοινωνικής Αλληλεγγύης   27410 81032
-    Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων   27410 27332
-    Προϊσταμένη      2741085890
-    Λοιπές Υπηρεσίες    27410 81030, 84137,73580

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κολοκοτρώνη 52, FAX 88591

-    Διευθυντής   27410 81075
-    Γραμματεία   27410 81077
-    Τμήμα Οικονομικό     27410 85733
-    Γραφείο Σχολικών Συμβούλων  27410 81076

1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας

FAX 75518
-    Προϊστάμενος    27410 81040
-    Γραμματεία          27410 81041
-    Σχολικοί Σύμβουλοι    27410 81042

Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιάτου Αράτου 20, FAX 20090

-    Υπηρεσίες     27420/ 25855, 24705

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοταρά 123, FAX 77021

-    Προϊστάμενος    27410 77011
-    Τμήμα Οικονομικό     27410 77030
-    Τμήμα Μηχανογράφησης    27410 77026
-    Γραμματεία    27410 77020
-    Γραφείο Συμβούλων   27410 77060
-    Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης   27410 77040
-    Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης    27410 77028
-    Τμήμα Φυσικής Αγωγής   27410 77050

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιάτου Κλεισθένους 55, FAX 27420/ 24335

-    Προϊστάμενος   27420/ 22390
-    Τμήμα Πληροφορικής   27420/ 24335
-    Διοικητικό, ΠροΪσταμένη Γραμματείας    27420/ 23580

Διεύθυνση Γεωργίας Κολιάτσου 36, FAX 81087

-    Διευθυντής  27410 81079, -2
-    Γραμματεία  27410 81080
-    Γραφείο Πληροφορικής  27410 81082, -4
-    Τμήμα Οικονομικών  27410 81085
-    Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης  27410 81086, -7
-    Γ.Γ.Α. Κιάτου, 25ης Μαρτίου 17  27420/ 22066
-      -”-    Ξυλοκάστρου  27430/ 22038
-      -”-    Νεμέας   27460/ 22824
-      -”-    Δερβενίου  27430/ 31958
-    Γεωργική Τεχνική Σχολή Επαγγελματική Σχολή Νεμέας   .27460/ 23072

Διεύθυνση Βιομηχανίας Κροκιδά 6

-    Διευθυντής   27410 81090
-    Γραμματεία   27410 22654

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κολιάτσου36, FAX27410/81087

-    Διευθυντής   27410/81080,81079
-    Τμήμα Ποιοτικού & φυτουγειονομικού Ελέγχου  27410/72219
-    Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής παραγωγής  27410/22196
-    Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κορίνθου  2741075305

Τμήμα Κτηνιατρικής Κολοκοτρώνη 54 FAX27410/75940

-    Προϊστάμενος  27410 81060,81061, 81062
-    Αγροτικό Κτηνιατρείο Νεμέας  27460/ 22279
-    Αγροτικό Κτηνιατρείο Γκούρας  27470/ 51213
-    Αγροτικό Κτηνιατρείο Καλλιάνων  27470/ 22222
-    Αγροτικό Κτηνιατρείο Κιάτου, Σικυώνος 44  27420/ 28005, 28339
-    Αγροτικό Κτηνιατρείο Δερβενίου  27430/ 31633
-    Αγροτικό Κτηνιατρείο Ξυλοκάστρου  27430/28005   

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κροκιδά 2, FAX 41530

-    Προϊσταμένη Δ/νσης   27410 41540
-    Τμήμα αδειών κυκλοφορίας   27410/41532, 41533, 41536, 41542, 41543 FAX:81065
-    Τμήμα χορήγησης αδειών οδήγησης  27410/ 41537, 41534,41535
-    Κ.Τ.Ε.Ο: Λέχαιο: Προϊστάμενος 27410 89087
-    Πληροφορίες, Ραντεβού 27410 89085,086-82144,82145

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κροκιδά 2

-   Προϊστάμενος   27410 41511, 4151

Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας Κορίνθου Περιάνδρου 50 , FAX 81070

-    Προϊστάμενος    27410 85416,85362,84144
-    Υπηρεσίες   27410 84144

Τμήμα Εμπορίου - Τουρισμού Κολοκοτρώνη 52, FAX 27410/81051

-    Προϊστάμενος   27413 63209
-    Υπηρεσίες      27410/75207,27413 63208

Τοπογραφική Υπηρεσία Περιάνδρου 40, FAX 85703

-    Προϊστάμενος   27410 81018
-    Υπηρεσίες    27410 85703

Υπηρεσία Αλιείας Απ. Παύλου1, FAX:27410/75966

-    Προϊστάμενος  27410 81049
-    Διευθυντής     27410 85686


Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Κολιάτσου 44 FAX 28292

-    Γραφεία Κορίνθου    27410 81047 -48


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  (Αγ. Νικολάου 17)

-    Διευθυντής   27410 85754
-    Ιδιαιτέρα Γραμματέας   27410 85278
-    FAX    27410 80040
-    Διευθυντής Γραφείου    27410 80041
-    Γραμματεία     27410 80040
-    Γραφείο Τύπου      27410 23242

Τμήμα Διοικητικό - Οικονομικό

-    Τμηματάρχης   27410 23750
-    Εισηγητές     27410 23242

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-    Τμηματάρχης    27410 20364
-    Εισηγητές    27410 22250, 80043
-    Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου, Κύπρου 108    27410 24711
-    Τμήμα Αλλοδαπών (Απ. Παύλου 93)    27410 73706, -7, fax 73708
-    Εργαστηριακό Κλιμάκιο, Αδειμάντου 78    27410 81006

Τεχνική Υπηρεσία Δήμων - Κοινοτήτων, Αγίου Νικολάου 17

-    Προϊστάμενος     27410 26736
-    Μηχανικοί     27410 22126, 20961
-    ΤΥΔΚΥ     27410 23751
-    Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων, Αράτου 39    27410 22002, FAX 22901
-    Υπηρεσία Στατιστικής     27410 22439

Γραφείο Στατιστικής, Αράτου 53 3ος όροφος

-    Υπηρεσίες   27410 22098, FAX 22439

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κορίνθου Πατρών 83 (27410-83319)

-    Προϊστάμενος & FAX   27410/40400
-    Υποδιευθυντής Φορολογίας   27410/40488, 25530
-    Υποδιευθυντής Ελέγχου   27410/40495
-    Γραμματεία    27410/ 40479,40480, 40481,40484
-    Τμήμα Ελέγχου    27410/ 40401, 40409, 40411, 40419    
-    Εισόδημα   27410/40434, 40431, 40435,40438, 40437,40430, 40432, 40410
-    Κεφάλαιο    27410/40426, 40429, 40428, 40424, 40490, 40427, 40422, 40424
-    Φ.Π.Α.    27410 40468,40469,40470
-    Εσόδων (Ταμείο)  27410/40457, 40463, 40460, 40458, 40459, 40455, 40461
-    Εξόδων  27410/40446, 40447, 40449
-    Δικαστικό   27410/40443,40444, 40442, 40445
-    Κ.Β.Σ.   27410/40473, 40474, 40472, 40485
-    Γραμματεία  27410/ 40479, 40480, 40481,40484
-    Τράπεζα της Ελλάδας  27410 23402

Κτηματική Υπηρεσία-Αυτοτελές Γραφείο Ν. Κορινθίας: Αράτου 42, ΚΟΡΙΝΘΟΣ,

Τηλ. 2741 3 - 64204, 64205, 64207, 64208, 64209 -64210 & fax: 2741 3 - 64206

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κιάτου Αριστοτέλους 90

-    Προϊστάμενος & Γραμματεία  27420/ 20710, 20730
-    Ελεγκτές  27420/ 20730
-    Κ.Φ.Σ. Εισόδημα - Κεφάλαια Φ.Π.Α. 27420/ 20720-20734
-    ΄Εσοδα - ΄Εξοδα   27420/ 20711-20718-20743
-    Τράπεζα της Ελλάδος  27420/ 20727
-    Γραμματεία   272420/ 20739, 20740

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ξυλοκάστρου Σταμούλη 3

-    Υπηρεσίες    27430/  27102, 29110,27101,29111, 29124,29114, 29120

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δερβενίου- FAX 27430/31278

-    Υπηρεσίες    27430/ 32717, 32807, 32479, 31596, 31913, 32875, 32876,31665,

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Νεμέας FAX 27460/22261

-    Υπηρεσίες   27460/ 22261, 22264

Διεύθυνση ΑΟΣΑΚ, Περιάνδρου 40

-    Προϊστάμενος 27410 84261
-    Γραμματεία   27410 24929

Διεύθυνση Δασών, Αράτου 41

-    Διευθυντής    27410 23843
-    Δασαρχείο Αράτου 39 27410 24578, 28276, 29442
-    Υπηρεσίες   27410 27083
-    Δασονομείο    27410 85722
-    Δασονομείο Κιάτου, Σόλωνος 1-3   27420/ 28280
-    Δασικός Πυροσβεστικός Σταθμός (Περιάνδρου 4)   27410 85034, 191


Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών Απ. Παύλου 23

-    Διευθυντής    27410 24739

Κτηματική Υπηρεσία Αράτου 42

-    Διευθυντής     27410 22853
-    Τεχνική Υπηρεσία    27410 24172

Τελωνείο Κορίνθου Απ. Παύλου 2

-    Διευθυντής     27410 85471
-    Γραμματεία    27410 22676, 25544
-    Κλιμάκιο καπνού     .27410 24709
-    Τελωνείο Ισθμίας      27410 48324, 48888
-    Τελωνείο Κιάτου (Σικυώνος), Καλογεροπούλου & Σικελιανού   27420/ 28324


Λιμεναρχείο Κορίνθου Απ. Παύλου 2

-    Λιμενάρχης      27410 26162, 28888
-    Υπολιμενάρχης & FAX     27410 85089
-    Γραμματεία    27410 28222
-    Παράρτημα Οίκου Ναύτη, Δαμασκηνού 60   27410 28326

Λιμεναρχείο Ισθμίας

-    Λιμενάρχης     27410 37555
-    Λιμενική Αστυνομία-Ναυτολογία    27410 37777

Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου Δαμασκηνού τέρμα & Κροκιδά 2

-    Προϊστάμενος     27410 22639
-    Γραμματεία     27410 23737, 23939

Λιμενικό Ταμείο Κιάτου Αράτου 2

-    Προϊστάμενος  27420/ 24803

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Πυλαρινού 76

-      Τηλέφωνα    27410 24589, 25553, 74262


Κέντρα Υγείας

-    Κιάτου, Καποδιστρίου 27-29   27420/ 22222, 24045, 26311, 26545, 26833
-    Νεμέας     27460/ 22089, 22227, 22349, 22479


Πυροσβεστική Υπηρεσία, Γ. Παπανδρέου 69

-    Τηλ. Κέντρο  27410 85251
-    Διοικητής, Υποδιοικητής & FAX   27410 25941
-    Αξιωματικός Υπηρεσίας  27410 24600
-    Αναγγελία Πυρκαϊών  199

Στρατός 6ο Σ.Π.

-     Τηλεφωνικό Κέντρο   27410/ 22 051
-     Στρατολογικό Γραφείο Απ.Παύλου 30 27410 21830

Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας

-    Τομέας Εισπράξεων Διοδίων Κορίνθου   27410 23911
-    Σταθμός Εισπράξεων Διοδίων Ισθμού  27410 49433, 62170
-    Σταθμός Εισπράξεων Διοδίων Ζευγολατιού  27410 54444, 55121, 55415
-    Σταθμός Εισπράξεων Διοδίων Σπαθοβουνίου  27410 98656

Υπουργείο Πολιτισμού

-    Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Αρχ. Κόρινθος)    27410 31443
-    Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχ. Κορίνθου    27410 31207
-    Αρχαιολογικό Μουσείο Κυράς Βρύσης Ισθμίας    27410 37244
-    Μουσείο Αρχαίας Σικυώνας   27420/ 28900

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Αγ. Νικολάου 17

-   Αρχεία Ν. Κορινθίας (Γ.Α.Κ.)    27410 84854

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Απ. Παύλου 93

-    Τμηματάρχης   27410 73 707
-    Γραμματεία    2741073 705
-    ΦΑΞ   27410 73 708

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΣΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δημοκρατίας 1

-    Σταθμάρχης    27410 22520
-    Σταθμάρχης κινήσεως   27410 22523
-    Εκδόσεις Εισιτηρίων    27410 22522
-    Αποθήκη Εμπορευμάτων   27410 22024


Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δημοκρατίας 4
-    Πληροφορίες