ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (Λ. Μεσογείων 96) T.K.115 27

Τηλ. Κέντρο  210/ 7767000
Πρωτόκολλο-Γραφείο Υπουργού 210 7767593
Διευθυντής Υπουργού 210 7767069

Γραφ. Γενικού Γραμματέα   210/ 7767503

Νομικός Σύμβουλος  210/ 7767520
ΤΑΧΔΙΚ   210/ 7796165, 7715935
Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος & Δικ. Επιμελητών   210/ 7767235
Τμήμα Συμβολαιογράφων   210/ 7767232
Τμήμα Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων   210/ 7767230
Τμήμα Ποινικού Μητρώου  210/ 7767042
Τμήμα Σχέσεων Κράτους-Πολίτη   210/ 7767002
FAX:    210/7767450


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Κηφισίας 1-3)
 210/ 6475600

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Σταδίου 65, Ομόνοια) Τ.Κ.10551
Γραμματεία   210/3247774 FAX 3247994

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Πανεπιστημίου 47-49, Αρσάκειο)T.K.105 64, FAX:3710097

Πρόεδρος  210/ 2102091-294               
Πρωτόκολλο   210/ 2102011
Αρχείο   210/ 37101131-132
Γραμματεία   210/ 2102113
Αίθουσα Δικηγόρων   210/ 3224773
Καταθέσεις   210/ 3710113-114
Επιμελητές  210/ 3710312-315


ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121)Τ.Κ.115 22-FAX:210/6433799

Πρόεδρος   210/ 6411506
Προϊστ. Γραμματείας   210/ 6419367
Γραμματεία-Πρωτόκολλο  210/ 6419368
Γραφ. Διεύθυνσης   210/ 6411502
Πειθαρχικό Δικηγόρων   210/6419108


ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ  (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121)-FAX:210/6411523

Εισαγγελέας   210/6419366
Προϊστάμενος Γραμματείας   210/6419335             
Γραμματεία Διοικ.Τμήμ   210/ 6411526
Γραμματεία Ποιν.Τμήμ  210/ 6419348
Γραμματεία Πολ. Τμήματος   210/ 6419327
Τμήμα Κλήσεων   210/ 6411344


ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  (Βουρνάζου 4 και Τσόχα)-FAX:210/6466604

Πρόεδρος   213/ 6494836
Προϊστ. Γραμματείας   213/ 6494817
Αντιπρόεδρος   213/ 1309807
Γραφείο Αναιρέσεων   213/ 1309832
Γενικός Επίτροπος   213/ 1309735
Σύμβουλοι  213/ 1309853


ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Ακαδημίας 68)

Πρόεδρος 213/ 2121715
Πληροφορίες    210/ 3328100
Γραμματεία Προέδρου   213/ 2121791
Τηλεφωνικό Κέντρο   213/ 2121700


ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  (Λ. Αλεξάνδρας & Λουκάρεως 14) Τ.Κ.114 75

Τηλεφωνικό Κέντρο  210/6404609,210/6404602
Γραμματεία  210/ 6404144
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών   210/6404172

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  (Πρώην Σχολή Ευελπίδων)

Τηλεφωνικό Κέντρο   210/ 8837532, 8625016
Γραμματεία   210/ 8841618
Εισαγγελία Πρωτοδικών  210/8256202

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κυρίλλου & Λουκάρεως 14   210/8709702

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κυρίλλου & Λουκάρεως 14   210/8709886

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

[27410-]

Πρόεδρος Πρωτοδικών - γραφείο 5  Α΄ …. 41.008, Β΄ …. 41.009
- γραφείο 10   Γ΄ ….41006
Αίθουσα Δικαστών - γραφείο 2   41.062, 41.123
Προϊσταμένη Διευθύνσεως Γραμματείας - γραφείο 7   41.007
Α’  Ανακριτικό Τμήμα - Ανακριτής   41.019  -  41053 FAX 41.128
Β’  Ανακριτικό Τμήμα – Ανακριτής   41.004  -  41140 FAX 41.131
Πολιτικό Τμήμα - γραφείο 6 (Πολυμελές)  41.124
                                 - γραφείο 6    41.058, 41.059, 41.060
                                 - γραφείο 1 (Διεξαγωγές)  41.061
                                 - γραφείο 8 (Ασφαλιστικά Μέτρα)   41.082
                                 - γραφείο 8 (Αυτ/τα,Διατροφές, Διατ.Πληρωμής)   41.121, 41.122
                                  - γραφείο 9 (Βουλεύματα)   41.081, 41.120, 41.079
                                 - γραφείο 11 (Ποινικό Τμήμα)  41.005
                                 - γραφείο 11   41.133, 41.134
                                 - γραφείο 13 (Εκκαθάριση-Επιμελητές)  41.135, 41.048
                                 - γραφείο 14 (Ποινικό Τμήμα)  41.047, 41.136, 41.078
                                 - γραφείο 22α (Καθαρογραφή)    41.043
                                 - γραφείο 23 (Αρχείο)    41.045, 41.093
                                 - γραφείο 24 (Σήμανση)   41.046, 41.092


ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

[27410-]

Εισαγγελέας - γραφείο 1   41.022
Προϊσταμένη Γραμματείας - γραφείο 1   41.013 FAX 41.132
Αντιεισαγγελείς-   41.015, 41.021
Αντιεισαγγελέας Υπηρεσίας - γραφείο 5  41.023
Βουλεύματα – Εκτελέσεις - Φυγόποινοι – γραφείο 2 41.025, 41.090
Κατηγορητήρια Τριμελούς - γραφείο 7   41.029
Κατηγορητήρια Μονομελούς - γραφείο 4  41.036, 41.037
Ποινικό Μητρώο - γραφείο 3  41. 034 FAX, 41.034
Μηνύσεις - γραφείο 6   41.028
Ανακριτικές Δικογραφίες - γραφείο 6  41.027
Προσδιορισμός Μονομελούς - γραφείο 9-Πινάκια  41.076 41.033,  41.077
Εκτέλεση - γραφείο 7   41.029, 41.042
Προσδιορισμός Τριμελούς – Εφέσεις-γραφείο 8  41.103 41.031

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Πρόεδρος    27520/ 70400
Εφέτες   27520/ 70402
Πρ/νος Δ/νσεως Γραμματείας 27520/ 70404-05
Προϊστάμενος Πολ. Τμήματος27520/ 70407-08
Προϊστάμενος Ποιν. Τμήματος   27520/ 70406
FAX Εφετείου Πολιτ.τμήμ  27520/ 26577

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Εισαγγελέας Εφετών   27520/ 70411
Αντιεισαγγελέας Εφετών 27520/ 70413-70414
Αντιεισαγγελέας Εφετών  27520/ 70412
Προϊστ. Δ/νσεως Γραμματείας 27520/ 70415-16
Προσδιορισμός   27520/ 70419
FAX Εισαγγελίας Εφετών  27520/ /29670
Ποινικό Τμήμα  27520/70417
Γραφείο Κακουργημάτων  27520/70418
Διοικητικό Τμήμα  27520/70420
Επιμελητές  27520/70421

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πρόεδρος   41.181
Αίθουσα Δικαστών   41.182, 41.183, 41.184
Προϊστάμενος Γραμματείας   41.185, FAX 41.152
Γραμματεία   41.193, 41.191, 41.192, FAX 41.039
Επιμελητές   41.186, 41.187, 41.189, 41.190
Αρχείο   41.188

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Πρόεδρος  2710/ 238388
Γραμματεία 2710/ 238633
FAX  2710/ 238148

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   Λουίζης Ριανκούρ 85-87

Τηλ. Κέντρο  210/6962000
Προϊστ.Δ/νσης Γραμματείας  210/6962259
Γραμματεία Προέδρου  210/6962254

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Υπηρεσία Επιμελητών 41.010, 41.083 (FAX)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ

1. Κορίνθου

- Ειρηνοδίκες - γραφείο 21  41.002, 41.114, 41.115, 41.116
                         - γραφείο 22   41.003
- Προϊσταμένη Γραμματείας - γραφείο 19  41.001
              - Γραμματεία - γραφείο 17  41.054, 41.110, 41.111
              - γραφείο 18  41.055, 41.112
              - γραφείο 20 (Προσδιορισμός-Διατ.Πληρωμής-Προγρ.Επιμελητών)….41.056, 41.057
2. Κιάτου  27420/ 28641-FAX:20641
5. Ξυλοκάστρου  27430/ 23230
3. Δερβενίου  27430/ 31446
6. Στυμφαλίας  27470/ 22044
4. Νεμέας  27460/ 22589
7. Φενεού  27470/ 51249

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΑ

Κορίνθου: Πταισματοδίκης - γραφείο 22  41.017
                 Γραμματεία - γραφείο 22   41.020, 41

-γραφείο 21  41.049, 41.050, 41.064
Κιάτου  27420/28465


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 29449, 24682, 41.072

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τσέκου Ειρήνη & Τσάκα Αφροδίτη Κολιάτσου 37  27410/22103, 20801