Παναγιώτης Νικολόπουλος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   
Χρήστος Ζαρρής ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παναγιώτα Επιβατινού ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ΤΑΜΙΑΣ
   
Σταύρος Μακαρώνας ΜΕΛΟΣ
Μιχαήλ Ζορμπάς ΜΕΛΟΣ
Γεώργιος Γιαννίκος ΜΕΛΟΣ
Αγγελική Παπαβενετίου ΜΕΛΟΣ
Αναστάσιος Κοσμάς ΜΕΛΟΣ
Ελένη Ταρούση ΜΕΛΟΣ
Αικατερίνη Μπασιώτη ΜΕΛΟΣ