Παναγιώτα (Πέννυ) Επιβατινού ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   
Αγγελική Παπαβενετίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Ζαρρής ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ελένη Ταρούση ΤΑΜΙΑΣ
   
Σταύρος Μακαρώνας ΜΕΛΟΣ
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ΜΕΛΟΣ
Αγγελική Λιακοπούλου ΜΕΛΟΣ
Νικόλαος Λόης ΜΕΛΟΣ
Γεώργιος Γιαννίκος ΜΕΛΟΣ
Μιχαήλ Ζαφείρης ΜΕΛΟΣ
Κορκοβήλου Μαίρυλιν ΜΕΛΟΣ