ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
   
Αντώνης Χανιώτης ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δήμητρα Νάκου ΜΕΛΟΣ
Παναγιώτης Δαγλαρίδης ΜΕΛΟΣ
Βασιλική Μαρνέρα ΜΕΛΟΣ
Παναγιώτα Επιβατινού ΜΕΛΟΣ
   
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   
Νίκος Λόης ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κώστας Κωνσταντίνου ΜΕΛΟΣ
Δήμητρα Νάκου ΜΕΛΟΣ
   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
   
Νίκος Λόης ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασιλική Μαρνέρα ΜΕΛΟΣ
Έλενα Κονομόδη ΜΕΛΟΣ
Παναγιώτα Επιβατινού ΜΕΛΟΣ
Παναγιώτα Παιδά ΜΕΛΟΣ
   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
   
Κώστας Κωνσταντίνου ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Σπηλιώτης ΜΕΛΟΣ
Παυλιάννα Φιλιππίδη ΜΕΛΟΣ
Κωνσταντίνα Κούνα ΜΕΛΟΣ
Νάνσυ Αντωνιάδη ΜΕΛΟΣ
Φρύνη Πανούση ΜΕΛΟΣ
   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
   
Ιωάννα Φιλντίση ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έλενα Κονομόδη ΜΕΛΟΣ
Μιχάλης Πετσίνης ΜΕΛΟΣ
Σπύρος Παπαδόπουλος ΜΕΛΟΣ
Δώρα Τσαντήλα ΜΕΛΟΣ
Βασιλική Μαρνέρα ΜΕΛΟΣ
   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
   
Κώστας Κωνσταντίνου ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτριος Στατήρας ΜΕΛΟΣ
Κώστας Θεοφίλου ΜΕΛΟΣ
Νίκος Σκαρμούτσος ΜΕΛΟΣ
Κώστας Ζαρρής ΜΕΛΟΣ
   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
   
Αγγελική Παπαβενετίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ανδρέας Μητραβέλλας ΜΕΛΟΣ
Αθανασία Παντελέου ΜΕΛΟΣ
Γεωργία Καλλίρη ΜΕΛΟΣ
Σπύρος Παπαδόπουλος  ΜΕΛΟΣ
Χρήστος Τζοάννος ΜΕΛΟΣ
Γιώργος Παπαβενετίου ΜΕΛΟΣ
Ανδρέας Βαγγόπουλος ΜΕΛΟΣ
   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
   
Παναγιώτης Δαγλαρίδης ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτα Επιβατινού ΜΕΛΟΣ
Χρήστος Ζαρρής ΜΕΛΟΣ
Άγγελος Καραφωτιάς ΜΕΛΟΣ
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ΜΕΛΟΣ
Νικόλαος Λόης ΜΕΛΟΣ
Ανδρέας Μητραβέλας ΜΕΛΟΣ
Παναγιώτα Παίδα ΜΕΛΟΣ
Γεωργία Παπαθεοφάνους ΜΕΛΟΣ
Γεώργιος Παπαφίλης ΜΕΛΟΣ