Τήν 20η Μαρτίου 1902,διά του εκ 37 άρθρων Καταστατικού συστάσεως Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο εγκρίθηκε με το από 18.6.1902 β. δ/γμα (ΦΕΚ αριθ. 28/27.6.1902,τεύχ.Β.,σελ.87), οι Δικηγόροι Κορινθίας (μέχρι τότε υπαγόμενοι στον δικηγορικό σύλλογο Ναυπλίου), ίδρυσαν τον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου.

Εν όψει της ενάρξεως με έδρα την Κόρινθο την 1η Σεπτεμβρίου 1901, της λειτουργίας του Πρωτοδικείου Κορίνθου, έργάζονταν στον πρό δυο περίπου ετών (το 1899) ιδρυθέντα νομό Κορινθίας,ως δικηγόροι, οι

Αναγνωστόπουλος Κ. Βλάσης, Γ. Ευστάθιος, Ίω. Ηλιόπουλος, Σ. Θεοδώρου, Θ. Κορδογιαννόπουλος, Β. Λαλάκας, Π. Λογοθέτης, Π. Μουσουδάκης , Ίάκ. Νικολάου, Ίω. Ξύδης, Δ. Παπακωνσταντίνου, Έμμ. Πετριτσόπουλος, Α.Ράγκος , Μιλτ.Σταθόπουλος, Θ. Σκαρπέτης, Ν. Φωκάς, Χ. και Χριστόπουλος Κ.

Με το από 31.8.1901 β.δ/γμα (ΦΕΚ αριθ. 201/ 31.8.1901,τεύχ.,Γ) στους δικηγόρους αυτούς προστέθηκαν, δια μεταθέσεως με αίτησή τους, και οι ακόλουθοι Δικηγόροι :

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Δημ.Κανιάρης, Σωκρ. Σώκος, 'Aνδρ. Σ. Παναγόπουλος, Βλάσιος Δοΰρος, Κ . Γαρέζος, Κων. Γ. Γιαννόπουλος, Aνδρ. Γ. Κίσσας, Κων. Ράπτης, Ιωάννης Α.Χρυσικόπουλος, Αρμόδιος Α. Γράμματος, Βασίλ. Κ. Καρυωτάκης, Γεώργ. Σ. Γουλής, Δημήτριος Γ. Μασούρας, Χρ. Δάλας, Βασίλειος Γ. Δημητρίου, Σπυρίδων Παπαγεωργίου, Βασίλειος Κράγκουρας και Κων/νος Γεωργαντόπουλος.

(Όλα αυτά τα στοιχεία από το βιβλίο "Το Πρωτοδικείο Κορίνθου",του συν. δικηγόρου του συλλόγου και ιστορικού συγγραφέα κ. Ματθαίου Χ. Ανδρεάδη).

Κατεβάστε κλικάροντας εδώ ένα ιστορικό