Σύμβουλος Υπηρεσίας έως και 16.6.14 η κ. Παπαβενετίου Αγγελική.

Επόπτης Έκδοσης Διπλοτύπων κατά το ίδιο διάστημα ο κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος.