Αίτηση διαδίκου για απαγγελία ακυρότητας

Οφείλει να υποβληθεί κατά την πρώτη μετά την παράβαση συζήτηση (αρθ. 62)