Ανακοπή Ερημοδικίας

60 μέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή

Έφεση

60 μέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή. Δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση αν έχουν περάσει 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης

Αίτηση Αναθεώρησης

60 μέρες, οι οποίες άρχονται από τότε που ορίζει το άρθρο 104 Κ.Δ.Δ ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή

Τριτανακοπή

60 μέρες από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της προσβαλλομένης απόφασης ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή. Δεν μπορεί να ασκηθεί τριτανακοπή όταν έχουν περάσει 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης

Αίτηση Διόρθωσης ή Ερμηνείας

60 μέρες από την επίδοση της απόφασης ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή. Δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχουν περάσει 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης