Επίδοση μη οριστικών αποφάσεων με τις οποίες αρχίζει νέα δικάσιμος

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα δικάσιμο